Other Resources

Suriye'den Gelen Sığınmacılar ve Eğitim Hakkı Brosuru

Mülteci Hakları Merkezi tarafından hazırlanan “Suriye’den Gelen Sığınmacılar ve Eğitim Hakkı” başlıklı broşür geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye’deki eğitim fırsatlarına erişimi hakkında bilgiler sunuyor.

Global Education Monitoring Report 2016

Temel İnsani Yardım Standardı

YUVA Derneği, Suriyeli Mülteci Programı kapsamında temel kalite ve hesap verebilirlik insani yardım standardını uygulamaktadır.